Sunday, January 7, 2018

Buil Backlink About chuẩn SEO

Tạo HT 4 tầng Backlink Dofollow DA 100 about.me


Backlink About

 


- Tầng 1: 1 Backlink Dofollow DA 100 about.me.
- Tầng 2: 1000 Anchotext /1000site TMTV
- Tầng 3: 1000 Tweet
- Tầng 4: 1000 Rút gọn Link
- Tầng 5: 1000 Anchotext Comment Forum

 

 Sau khi hoàn tất mình gửi File vắng định dạng excell ồm danh sách Đọc tiếp tất cả Backlink để bạn tiện theo dõi

Bạn cần cung cấp cho tôi những thông báo sau

 

 

  • 01 từ khóa
  • 01 URL cần SEO
  • 01 đoạn văn biểu hiện ngắn gọn ( 20-300 từ)


Mọi việc còn lại để mình lo

 

No comments:

Post a Comment