Tuesday, January 9, 2018

Mình cần tìm công ty hợp tác trong dự án SEO cho doanh nghiệp mình. dự án khai triển sau tết âm lịch

Mình cần tìm doanh nghiệp hiệp tác trong dự án SEO cho đơn vị mình. dự án triển khai sau tháng 2

Một số lưu ý :
- site : http://xủ.vn
- từ khóa : khoảng 60 từ
- Kpi cam kết : Top 3-8
- tính sổ : tính sổ theo tiến độ KPI.
- Không chỉnh sử nội dung trên Web.
- Yêu cầu là doanh nghiệp để có thể tính sổ hóa đơn được

Bộ key word này đã SEO được 6 tháng trước đó và tổ chức thuê làm ăn như cái mền.
công ty nào muốn cộng tác liên can mình : O934225O77 . Mình sẽ gửi bộ key word

No comments:

Post a Comment