Sunday, January 7, 2018

Xây dựng Backlink About Dofollow DA 100

Tạo hệ thống 4 tầng Backlink Dofollow DA 100 about.me


Backlink About

 


- Tầng 1: 1 Backlink Dofollow DA 100 about.me.
- Tầng 2: 1000 Anchotext /1000site TMTV
- Tầng 3: 1000 Tweet
- Tầng 4: 1000 Rút gọn Link
- Tầng 5: 1000 Anchotext Comment Forum

 

 Sau khi hoàn thành mình gửi File bẩm định dạng excell ồm danh sách Nguồn quờ Backlink để bạn tiện theo dõi

Bạn cần phục vụ cho tôi những thông báo sau

 

 

  • 01 từ khóa
  • 01 URL cần SEO
  • 01 đoạn văn biểu lộ ngắn gọn ( 20-300 từ)


Mọi việc còn lại để mình lo

 

No comments:

Post a Comment