Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Hướng dẫn Dịch vụ Backlink chuyến hướng hiệu quả

Hướng dẫn Mua Backlink chuyển tiếp an toàn


Submit Backlink redirect 301 < Cách Redirect liên hệ URL của web site bị canh tân trong trong quá vãng bởi những spammers và đa số máy tìm kiếm gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. bởi thế nếu bạn có ý định sử dụng kỹ thuật chuyển hướng cho cửa hàng URL trên trang thì bạn chỉ nên ứng dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo dùng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm kiên cố server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các link của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải kiên cố rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên không thể tải lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng cải cách Nếu như bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét